Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Strona gwna

Gwne menu


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Oferta PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator Batna   
Wtorek, 14. Maj 2013 09:05

Mediacje pracownicze i gospodarcze

Mediacje rodzinne

Warsztaty i szkolenia

Terapia indywidualna

Terapia par

Mediacje pracownicze i gospodarcze

Pomagamy w rozwizywaniu konfliktw zwizanych z relacjami wewntrz firmy, stowarzyszenia, a take w sprawach gospodarczych:

 • midzy pracownikami, pracownikami a przeoonymi ? w sytuacjach ktre wpywaj negatywnie na jako pracy lub uniemoliwiaj efektywn wspprac
 • midzy podmiotami gospodarczymi, ktre w trakcie wsppracy napotkay trudnoci i chc je rozwiza z pominiciem bd skrceniem drogi sadowej

W naszym orodku mediacje prowadzone s przez dwjk mediatorw (najczciej kobiet i mczyzn)

Mediacje rodzinne

Przykadowe tematy mediacji:

Sprawy zwizane z rozwodem i separacj:Pomagamy w przygotowaniu Rodzicielskiego Planu Wychowawczego (sposb uczestnictwa rodzicw w yciu dzieci: miejsce zamieszkania dziecka, zabezpieczenie finansowe dziecka, zasady wychowawcze, udzia osb trzecich w yciu dziecka, itp.).

Rodzice/strony mog rwnie przy pomocy mediatorw uzgodni kwestie finansowe i majtkowe.

Sprawy rodzinne:

Mediujemy w konfliktach midzy rodzicami a dziemi (rwnie dorosymi dziemi).

Pomagamy rodzinom w uzgodnieniu zasad opieki np. nad osobami w podeszym wieku, chorymi, niepenosprawnymi; a take w sporach majtkowych (np. podzia spadku, gospodarowanie wspwasnoci).

Maeskie:

Pary/maestwa mog podj prac nad relacjami wewntrz zwizku (niewymagajcymi pomocy terapeutycznej).

Oferujemy pomoc w uzgodnieniu zasad uczestnictwa obojga maonkw w sprawach domowych (np. gospodarowanie pienidzmi, opieka nad dziemi, wychowanie, obowizki domowe).

W jakich sprawach nie prowadzimy mediacji

 • kiedy w rodzinie wystpuje przemoc
 • kiedy rozwizanie problemu wymaga wsparcia terapeutycznego (np. w przypadku uzalenienia)
 • kiedy ktrakolwiek ze stron nie wyraa zgody na udzia w mediacji

Warsztaty i szkolenia

Oferujemy szkolenia, warsztaty i treningi dla firm, stowarzysze, szk oraz instytucji.

Zakres tematyczny obejmuje szeroko rozumiane umiejtnoci psychospoeczne.

Przykadowe tematy:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Budowanie zespou
 • Moje zasoby ? moja sia
 • Twrczo w konflikcie
 • Techniki mediacyjne w pomaganiu
 • Asertywno

Terapia indywidualna

Oferta jest skierowana do osb dorosych oraz modziey przeywajcych trudnoci, ktre utrudniaj im funkcjonowanie w codziennym yciu, budowaniu satysfakcjonujcych zwizkw i relacji z bliskimi.

Kontakt z terapeut moe zakoczy si po kilku spotkaniach lub mie form terapii dugoterminowej ? w zalenoci od zgaszanego problemu i gotowoci klienta do pracy.

Terapia jest prowadzona w oparciu o metod Gestalt zintegrowan z terapi psychodynamiczn i systemow.

Sesje trwaj 50 min. i odbywaj si raz w tygodniu.

W przypadku osb maoletnich wymagane jest pierwsze spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz ich pisemna zgoda na prowadzenie terapii.

Przykadowe problemy z jakimi mona zgosi si do terapii indywidualnej:

 • problemy w relacjach z innymi ludmi
 • zaburzenia lkowe
 • stany depresyjne
 • nerwice
 • problemy osobowociowe
 • cierpienie z powodu utraty bliskiej osoby

Terapia par

Oferta skierowana do osb/par, ktre chc odbudowa relacje ze sob i otoczeniem, zrozumie swoje wzajemne potrzeby, zmieni nastawienie do siebie, rozwiza konflikty czy te znale sens trwania zwizku.

Pierwsza sesja jest traktowana jako konsultacja majca na celu zbadanie czy forma terapii par jest odpowiednia do rozwizania zgaszanego problemu oraz podania alternatywy bardziej skutecznej w danej sytuacji.

Sesje trwaj 60 min. i odbywaj si raz w tygodniu.

LAST_UPDATED2
 

Kontakt

Stowarzyszenia Mediatorw "BATNA"
Ul. Zamenhofa 1
Pokj 406
65-186 Zielona Gra
tel. 664 053 356
info@mediacje.zgora.pl
batna.mediacje@gmail.com
Zielona Gra
Stowarzyszenie Mediatorów "BATNA", Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting