Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Strona główna Kim jesteśmy?

Główne menu


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie Mediatorów "BATNA" zostało powołane celem promowania i wspierania rozwoju polubownych form rozwiązywania sporów i konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu wszelkich sporów pomiędzy ludźmi, firmami, organizacjimi, urzędami i in. W pracy wykorzystujemy mediacje i inne formy polubownego rozwiązywania sporów.

 

 Stowarzyszenie "BATNA" realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • Tworzenie i prowadzenie ośrodka mediacyjno-doradczego
 • Oferowanie usług mediacyjnych oraz inncyh usług służących rozwojowi polubownych form rozwiązywania sporów i konfliktów, m.in. wielozakresowych konsultacji w sprawach rodzinnych
 • Prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań mediacyjnych dotyczących spraw rodzinnych, równieśniczych, majątkowych, gospodarczych i karnych
 • Opracowywanie i wdrażanie programów psychoedukacyjnych służących idei pokojowego rozstrzygania sporów
Elementami naszej działaności są m.in.:
 • Przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji społecznej
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole, miejscu pracy
 • Równy status kobiet i mężczyzn
 • Pomoc rodzinom będącym w tyrakcie rozwodu i po rozwodzie
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • Rozwiązywanie sporów karnych, majątkowych i gospodarczych
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej

Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług mediacyjnych poprzez działania na rzecz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych mediatorów i członków stowarzyszenia oraz przestrzegania najwyższych standardów etycznych pracy.

 

Kontakt

Stowarzyszenia Mediatorów "BATNA"
Ul. Zamenhofa 1
Pokój 406
65-186 Zielona Góra
tel. 664 053 356
info@mediacje.zgora.pl
batna.mediacje@gmail.com
Zielona Góra
Stowarzyszenie MediatorĂłw "BATNA", Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting